Home Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti Close
Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 12 Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 13 Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 14 Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 15
Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 16 Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 17 Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 18 Album / China / Chongqing / Huangjueping / Graffiti / Graffiti 19
Album / China / Chongqing / Shapingba / Shimen bridge 1 Album / China / Chongqing / Shapingba / View 1 Album / China / Chongqing / Shapingba / Panorama 1 Album / China / Chongqing / Shapingba / Flat 1
Album / China / Chongqing / Shapingba / Flat 2 Album / China / Chongqing / Shapingba / Flat 3 Album / China / Chongqing / Shapingba / Flat 4 Album / China / Chongqing / Shapingba / Flat 5
       Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir